İçeriğe geç

cPanel Kaynak Kullanım İstatistikleri

CPANEL KAYNAK KULLANIM İSTATİSTİKLERİ

/usr/local/cpanel/bin/dcpumonview

CPANEL 7 GÜNLÜK BİR KULLANICI İÇİN KAYNAK KULLANIM İSTATİSTİĞİ

domain=”zafer.win”; for i in `seq 1 7 `; do let i=$i+1 ; let k=$i-1 ; let s=”$(date +%s) – (k-1)*86400″; let t=”$(date +%s) – (k-2)*86400″; echo `date -Idate -d @$s`; /usr/local/cpanel/bin/dcpumonview `date -d @$s +%s` `date -d @$t +%s` | sed -r -e ‘s@^<tr bgcolor=#[[:xdigit:]]+><td>(.*)</td><td>(.*)</td><td>(.*)</td><td>(.*)</td><td>(.*)</td></tr>$@Account: \1\tDomain: \2\tCPU: \3\tMem: \4\tMySQL: \5@’ -e ‘s@^<tr><td>Top Process</td><td>(.*)</td><td colspan=3>(.*)</td></tr>$@\1 – \2@’ | grep $domain -A3 ; done

CPANEL BELİRLİ BİR DİZİN ALTINDAKİ DİZİNLERİN DİSK KULLANIM BOYUTLARINI LİSTELEME

du –max-depth=1 /home/sizindizin/public_html/dizin | sort -n | awk ‘BEGIN {OFMT = “%.0f”} {print $1/1024,”MB”, $2}’

 

Kategori:CentOScPanel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir